Purentaongelma hammaslääkärin silmin

26.06.2022

Olemme jo vuosia tehneet yhteistyötä Oralissa työskentelevän hammaslääkäri Jussi Virtasen kanssa. Me olemme Jussin kanssa molemmat todenneet, että purentaongelmat ovat vahvasti lisääntymässä eikä loppua valitettavasti vielä näy. Ongelma vaatii usein moniammatillista otetta, jotta hoito ei kohdistu vain oireiden hetkelliseen helpotukseen. Haastattelin Jussia aiheesta ja tässä kirjoituksessa Jussi kertoo oman näkemyksensä purentaongelmista.


Kuinka monella potilaallasi arvioit olevan purentaongelmaa nykypäivänä?

Purentaongelmia on reilusti yli puolella potilaista, yleisimmin hampaiden kiristelyä. Kiristely voi tapahtua sekä yöllä että päivällä. Kiristely, bruksaus, on nähdäkseni sidoksissa kiireiseen ja stressaavaan elämään. Sinänsä ei ole kuitenkaan täysin samassa suhteessa, että miten moni potilas kokee itse tämän ongelmaksi. Objektiivisesti arvioiden hampaiden kuluneisuutta ja kiristelyä todella lienee jopa yli puolella potilaista, mutta vain osa heistä kokee sen ongelmaksi. Vasta kun potilas kokee tämän subjektiivisesti ongelmaksi, on hoidolla merkityksellisyyttä. Esimerkiksi purentakiskon tekeminen on hyödytöntä, jos potilas ei itse ymmärrä kyseessä olevan ongelma. Silloin arvokas kisko jää pöytälaatikkoon aivan varmasti.


Mitkä ovat yleisimmät merkit, joista päättelet taustalla olevan purentaongelmaa?

Yleisimmin purentavaivat ilmenevät lihas- ja leukanivelkipuina leukojen alueella sekä päänsärkynä ohimoalueella. Myös niska-hartiaseudun kipuja ilmenee. Hampaistossa nähdään kuluneisuutta, joka voi olla voimakastakin. Lisäksi tietyt hampaissa ilmenevät vauriot, esimerkiksi ienrajojen kuluminen kuopalle (abfraktiovaurio), ovat hammaslääkärin havaittavissa olevia viitteitä hampaiden ylirasituksesta.


Minkälaisia hammashaittoja purentaongelma voi  teettää potilaalle?

Purentaongelmat, yleisimmin siis narskuttelu, vaurioittavat pitkään jatkuessaan hampaita. Hampaisiin tulee murtumia ja lohkeamia, jotka heikentävät hammasta. Lisäksi leukaniveliin muodostuu kuluneisuutta, joka voi aiheuttaa suun avauksen yhteydessä naksumista ja jopa kipua.


Mitkä ovat mielestäsi parhaat keinot purentaongelman hoidossa?

Purentakisko auttaa ennen kaikkea hammasperäisten ylirasitusvaurioiden syntymisessä. Kiskon kanssa hampaat ovat suojassa murtumilta ja lohkeamilta, mutta hyvin usein potilaat kiristelevät kiskon kanssa yhtä paljon hampaita kuin ilman kiskoakin. Tästä syystä oikein toteutettu puremalihasten manuaaliterapia on oivallinen apu, koska silloin pystytään vaikuttamaan ongelman juurisyyhyn eikä ainoastaan estämään vaurioita.Kuten Jussi toi ilmi, on purentaongelmien juurisyyt tärkeää selvittää. Vastaanotollani purentaongelmanhoidossa arvioidaan potilaan kokonaistilanne tarkasti. Ongelman taustalta voi löytyä esimerkiksi liiallista stressiä, ryhtiongelmia tai väärä hengitystekniikka. Vastaanotolla harvoin hoidetaan "vain" purentalihaksia ja tarkastelun alla ovat myös niska, kallonpohja, hengityslihakset sekä lantio. Hoidon lopuksi asiakkaat saavat yksilöityjä työkaluja kotiin. Nämä voivat tarkoittaa tietyn lihasryhmän vahvistamista tai rentouttamista, hengitysharjoituksia, ergonomiavinkkejä tai vain ystävällinen kehoitus keventää arkea. Parhaimmassa tapauksessa purentaongelman manuaaliterapialla voidaan katkaista hankala kipukierre ja tarjota pitkälle kantava apu.

On kuitenkin aina tärkeää myös selvittää ja poissulkea mahdolliset hammasperäiset ongelmat kipujen taustalta. Hammaslääkärin vastaanottolla onkin hyvä käydä säännöllisesti, sillä etenkin purentaongelmista kärsivällä hammasvaurioita tulee herkästi. Ei ole mitenkään epätavallista, että yöllisellä narskuttelulla on hampaita kokonaan haljennut. Niin kova voima meiltä löytyy leukanivelistä.