TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Tmi Hikiliikkuja / Stress-off (2614332-5) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 2.5.2022. Viimeisin muutos 2.5.2022.


1. Rekisterinpitäjä

Tmi Hikiliikkuja / Stress-off (2614332-5)

Viilarinkatu 1, 20320 Turku

2. Yhteyshenkilö

Henna Ikonen

puh. 0406747303

henna.stressoff@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Potilasrekisteri

4. Oikeusperuste ja rekisterin tarkoitus

Rekisteri on lakiperusteinen. Koulutettu hieroja on terveydenhuollon ammattilainen, jolloin potilasrekisteri on lain mukaan välttämätön (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298). Tietoja ei käytetän markkinointiin ilman asiakkaan suostumusta. 

5. Rekisterin sisältö

Rekisteriin kirjataan vain välttämättömät asiat, kuten perustiedot ja hoitoseloste. Rekisteriin kirjattavia asioita ovat: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti, ammatti, harrastukset, terveydentilaan liittyvät asiat ja hoitoon liittyvät kirjaukset. 

6. Rekisterin tietolähteet

Tiedot kerätään ajanvarauksen sekä vastaanottokäynnin yhteydessä. 

7. Rekisterin suojaus

Tietoja käsitellään tietosuojalain 1050 mukaisesti. Sähköisestä potilasrekisteristä vastaa Ajas-tietokanta, joka on GDPR:n ja lain mukaan turvallinen käyttöjärjestelmä potilasrekisterin hallintaan. Paperinen potilasrekisteri säilytetään lukitusti. 

8. Tarkitusoikeus ja tiedon korjaaminen

Potilalla on oikeus tarkistaa häntä itseään koskevat tiedot ja korjata virheellinen tieto järjestelmään. Tietoja luovutetaan eteenpäin kolmansille osapuolille ainoastaan lakiperustein tai asiakkaan luvalla. 

9. Rekisterin säilytys

Lain mukaan potilasrekisteriä on säilytettävä vähintään 12 vuotta hoitosuhteen päättymisen jälkeen.